Očima mahaluše / In the eyes of a stranger / Dans les yeux d’étranger (7)

Kad jutarnja gužva malo umine, na saobraćajnu scenu stupaju stare ostrvljanke engleskog porekla i kolonijalnog nasleđa. Pažljivo ondulirane, u plavim i ruzicastim tonovima, u šetnju kolima uglavnom izlaze sa prijateljicom, negovateljicom, ili družbenicom.

Kasnije ih preuzimaju ćerke, naslednice bogatstva čija je vrednost običnom smrtniku nedostižna i nezamisliva. Bogatije od boga, po dogovoru sa vlasnikom i po, samo za njih podešenim cenama, u intimnom ambijentu, naravano, biraju najnoviji komad nakita, persijski tepih, ili antičku vazu. Svesne svoje nadmoćnosti ove bivše negovateljice, a kasnije supruge vojnika, oficira, policajaca i farmera poslatih u egzotiku iz maglovite Britanije, otvoreno i jasno pokazuju svima svoj odavno stečeni status, svoju moć i svoje starešinstvo. Uzdignute glave i stisnute gornje usne, jasno i izričito se odriču blo kakvog zajedništva sa drugim ostrvljanjima i, ne trudeći se da svoj prezir sakriju, odbacuju sve što im nije svojstveno, ili što nije englesko. Posle podne, skrivene od sunca i od javnosti u nekoj privatnom, engleskom vrtu, ove će gospođe, između svojih drhtavih, od krupnog prstenja otežalih prstiju, držati šoljicu čaja i prisećati se dobrih, izgubljenih, kolonijalnih vremena.

*****

Subotnje pre podne u malom gradu rezervisano je, takoreći, za mlade Portugalke. Radnim danima nevidljive, a inače prepoznatljive po tome što u rukama večito tegle neke kese, ili ispred sebe guraju dečija kolica, ove vredne, bledunjave žene izraženih podočnjaka subotom opsedaju prodavnice garderobe ostavljajući u njima svoj teško stečeni i uredno složeni bakšiš na koji su u petak, uz nedeljnu platu za pranje, peglanje, čisćenje, poliranje i održavanje prostranih kuća onih večito zauzetih mama i uštogljenih engleskih gospođa, sa zahvalnošću i računale. U svojim novim krpicama sa nekog od sniženja pojaviće se na crkvenoj misi već iste večeri i tako sprečiti zle jezike koji bi po Azorima, zahvaljujući nekoj strini ili tetki, već sutradan palacali o njihovom neuspehu u svetu. Jedini koji neće primetiti doteranost tih mladih žena biće njihovi muževi koji, već godinama, po ceo dan šišaju hibiskus i oleander, a uveče piju pivo. Jednog dana, kad njihovo vreme na ostrvu prođe i radne vize isteknu, sa dovoljno novca i kao pravi muškarci, vratiće se na Azore, sagraditi kuće i, oronulog zdravlja, smatrati da su uspeli u životu. Tek tada i tamo videće se koliko je vredelo to višegodišnje, svakodnevno, dvanaestočasovno, besprekorno šišanje trave i mašetanje bujnog ostrvskog zeleniša, uz tek nekoliko jedva izgovorenih, engleskih reči. I tek tada i tamo, moći će njihove vredne žene da podignu glavu od ilegalnog čišćenja, pranja i peglanja.

Tesko je ove sitne, marljive ljude koji nikad ne odustaju povezati sa velikim i neodlučnim portugalskim moreplovcima i kolonijalistima koji su, jednom davno, lutajući morima, osvajali, a onda brže-bolje napuštali svoje nove teritorije, da bi, mnogo kasnije, na ovom odbačenom parčetu nekog zalutalog kontinenta postali jeftina, vredna i pouzdana radna snaga.

*****

Izuzetak od ove uobičajene, dnevne scene, čine Glavni Frajeri. Oni se, naravno, retko viđaju javno, ali se tačno zna gde i s kim sede u kancelariji, a gde i s kim u kafani. Iskusni u poslu i u svojoj igri, kancelariju napuštaju ležerno, ostavljajući u njoj sve razloge za zabrinutost. Profesionalno smireni i socijlano prilagodljivi. Zna se u koju kafanu odlaze, zna se šta u njoj naručuju, a za sto im se donosi boca najboljeg, ili bar najskupljeg vina. Prepoznaju se lako, po šorcevima i brodaricama i po onoj ležernosti, tako tipičnoj za ljude sigurne u sebe, u svoj izbor i svoj način života. Ne pričaju mnogo, uglavnom slušaju i smeju se glasno, uživajući u svojoj ulozi. Posle treće boce ustaju kao da je bila prva (račun su, naravno, platili oni) i nestaju sa gradske scene. Pojaviće se na partiji golfa, na jedrenju, ili u prvoj klasi na letu do Njujorka, Londona ili Ciriha. Njihovo sampopouzdanje nije samo privid, ono je realno i kao takvo će postojati sve dok su vera u njih i vera u osiguravanje protiv bilo koje ljudske muke veće od vere u Boga.                 

Reosiguravajuća industrija zakoračila je na ostrvo ranih 70-ih prošlog veka. Iz godine u godinu rasla je zajedno sa turizmom koji se, po ugledu na slavni Club Med, u visokom stilu i glamurozno, na ostrvu baškario već nekih 30-ak godina. Sunce, palme, hibiskusi, oleandri, plaže, okean, novac. Karipski ugođaj bez karipskog siromaštva. Raj na zemlji, ali i poreski raj, takođe! Rastao je biznis, rasli su ponos i gordost ostrvljana, njive i farme su nestajale. Bivši farmeri i lučki radnici postajali su preduzetnici, bivše sluge ugostiteljski predradnici, a naslednici kolonijalista i veleposednka biznismeni i hotelijeri. Svi zajedno bili su rentijeri visokog stila, dok je intelektualna snaga, uglavnom, dolazila sa strane. Sa firmama koje su na ostrvu tražile sopstveni, ekonomski azil i u kojima su se detaljnim matematičkim analizama rađali modeli za finansijsku zaštitu od raznih uragana, poplava i ostalih pošasti, naneseni talasima jake ekonomije stizali su finansijeri, ekonomisti, matematičari i slični, uglavnom najbolji i najjaci. Valjda su, oslobođeni zime i poreza mogli još bolje da misle kako da svet zaštite od nedaća.

Malo ostrvo i velika industrija ušle su u međusobnu simbiozu. S porastom industrije rasla je potreba za još udobnijim ostrvskim zivotom. Veliki komfort, sa malom dozom međusobnog prestiža, bio je neophodan uslov za direktorske žene da iz svojih prostranih, američkih kuća i intimnih klubova dođu na jedno malo, izolovano parče kopna koje nije njihovo. Pored velike, porodične kuće, očekivalo se da tu bude i kućica za goste. Obe sa pogledom na okean, naravno. I bašta, s ulice nevidljiva, a dovoljno velika da ugosti sve one čija su imena na ostrvu bitna. Onda, brod. Pa, bazen, za suviše toplo, ili suviše hladno vreme, ili iz navike samo. Listu zelja koja je neprestano rasla, u stopu je pratila i cena udobnog, ostrvskog zivota.

Opijeni mnogovekovnim suncem i vrućinom, ostrvljani su  shvatili da im jedino pristaje i preostaje da budu gazde. Posednici, rentijeri, ili bar titulaši. Za sve ostalo, tamo negde daleko, željni sunca i okeana, između turizma i reosiguranja, pod kraljevskom krunom Majke Britanije, bili smo mi. Ostali.

All this in English:

Once the morning trafic jam is over, the elderly ladies of the British background and colonial heritage go for the promenade. Carefully dressed in blue and pink, these ladies drive their car slowly. usually accompanied by a friend, a care giver, or a companion.                       

Later in a day, they will meet with their daughters, future heiresses of the wealth unreachable and incomprehensible to the ordinary mortals. Richer than God, they enter the shops and, in the intimacy of the backrooms, shop for the friendly priced new Persian rug, piece of jewelry, or an antique vase. Aware of their dominance, these former nurses, sent once from England to the colonies to carry for and later merry the police officers, solders, or farmers, openly show their long time ago gained supremacy and their social status. With the head up high and with the firmly squeezed upper lip, clearly separating themselves from other islanders, they reject all but their, or English values. Once done shopping, they will go for a high tea in one of the beautiful, private gardens and, holding the cup between their wrinkly fingers, they will chat with their friends about the good, old times.

*****

Saturday morning is almost reserved for the young Portuguese women. Otherwise invisible, they can be seen when, pushing the stroller in one and carrying bags in the other hand, enter one of the department stores, ready to spend their hard-earned tip on a new piece of clothes. The same evening, they’ll dress up for church in such a manner that will stop all the potential gossip among their compatriots, families and friends. The only ones that won’t notice the way these women look will be their husbands, men who work all day, every day, in the evening drink beer and dream of the day when, once their working visas expire, they’ll go back to the Azores, rich, successful, and in bad health. Only then and there they will realize the real meaning of cutting grass, hibiscus and oleander, almost to perfection, day in, day out, for years. And only then and there, their wives will be able to walk with their head up, leaving the illegal cleaning, washing and ironing jobs behind.

By looking at those tiny, loyal, quiet, hardworking people it is hard to think of the big, but indecisive Portuguese sailors and colonialists who, once upon a time, while wondering the seas, conquered first and then quickly left their colonies.

*****

An exception from an ordinary, everyday scene are the Big Guys. They are not seen all the time, of course, but it’s well known where and in whose company they sit in the office and where and with whom they go to the bar. Experienced in both their work and their game, they leave the office smiling, leaving behind all the reasons for concern. Professionally calm and socially adaptable. They have their favourite restaurant, their favourite meal and, also, their favourite, or at least the best, or most expensive vine. It’s easy to recognize them in shorts and dockers shoes and by certain easiness, typical to those sure of themselves, of their choices and of their lifestyle. After the third bottle they’re ready to leave both the restaurant the the public scene. They’ll spend weekend golfing, sailing, or flying first class to New York, London, or Zurich. Their confidence is not just an appearance, it’s real and it will stay real until the faith in them and in the protection they provide against any of the human disaster is greater than the faith in God.

The reinsurance industry came to the island in the late seventies of the last century. It was growing along with the tourism that, at the time, was spreading glamorously along the island for about thirty years. Sun, palm trees, hibiscus, oleanders, beaches, ocean, money. Caribbean feel, without the Caribbean poverty. Heaven on earth as well as the tax heaven! Former farmers and dock workers became entrepreneurs, former servants became the hospitality managers and colonial successors became businessmen. All together, they were land and high-end  property owners while the professionals and domestic workers were mostly coming from abroad. Following the waves of strong economy, with the companies that were looking for the economic asylum while working on the mathematical modelling and providing financial protection from all kinds of catastrophes, came many of the best mathematicians, economists and other financial professionals. Freed from the strong winters and from hight tax rates,under the warm subtropical sun they seemed to think even harder of how to insure the world.

The small island and the big industry got into symbioses with each other. The rise of the industry was followed by the need of the even greater comfort. Big comfort, with the small dose of prestige, was mandatory for many of the executive wives to leave their own comfort back home and come to the small, isolated island. Along with the big house it was necessary to have the small one, for the frequent guests. Both with the view of the ocean, of course. And a garden, invisible from the outside, but big enough to accommodate all those whose names mean something. Than, the boat. And the pool, when it’s either too hot, or too cold outside, or just because. As the wish list was growing, the price of the comfort was getting higher and higher.

Dizzy from the centuries of the hot sunny days, the islanders figured out that the only way for them to survive is to be the bosses. Landowners, property owners, ot managers, at least. For everything else, on the tiny, faraway piece of earth, yearning for the sun and for the beaches, between tourism and reinsurance, under the crown of the Mother Britain, there were us. Others.

En français:

Après l’embouteillage du matin, sur la scène public on peut voir les insulaires âgées d’origine anglaise et d’héritage colonial. Les cheveux ondulés et habillées en bleu et rose, ces dames conduisent suivis par la copine ou par la soignante.

Un peu plus tard elles rencontrent leurs filles, les successeuses d’immense riches, inconnus aux mortels ordinaires. Appelées par la propriétaire, dans l’ambiance intime des magasins et à prix bon marché, ensemble elles choisissent les plus nouveaux morceaux de bijoux, un tapis persan, ou une vase antique. Conscientes de leur supériorité, ces infirmières ancientes, historiquement apportées dans les colonies à soigner et à marier les officiers, les policiers et les soldats anglaises, clairement montrent leur puissance sans cacher pas leur statut social.

La tête élevée et les lèvres bien serrés, elles se distancent de L’Angleterre, des autres insulaires et des valeurs pas anglais. Cachées du soleil, ces dames passent les après midis dans quelque jardin privé et, en prenant la tasse de thé entre les doits ridés pleines de bijoux, elles parlent du bon vieux temps.

Le samedi matin le centre-ville est presque réservé pour les jeunes Portugaise des Az(ç)ores. Pas visible des (les) autres jours, mais reconnues (reconnaissables) par les mains pleines des sacs, ou par poussant (le fait de mener) la poussette devant eux, ces fades femmes qui travaillent dur visitent les magasins de vêtements en (y) laissant dans eux leur pourboire durement gagné en nettoyant les maisons de ces mamans toujours occupées, ou les maisons des dames anglaises de la haute société. Dans ses robes nouvelles ces petites femmes vont s’apparaitre dans l’église et, de cette façon, elles vont arrêter le tittle-tattle (les cancans) sur leur (vie) mondaine vie raté. Les seuls qui ne vont pas les remarquer seront leur maris, les hommes qui travaillent touts les journées (tous les jours) et boivent de la bière les soirs, les hommes qui se reviendront au Az(ç)ores un jour en mauvaise santé, mais comme les (vrais) hommes réels – riches et (ayant) réussi.

C’est là-bas qui comte. C’est là, dans leur unique vie réel(le), après tous les gazons bien coupés et tous les maisons bien nettoyé(e)s, où leur travail commencera se (à) repayer, où ils pourront s’en aller la tête élevée (haute). En regardant ces petits hommes travailleurs, modestes et persistants, c’est difficile, presque impossible de penser de la nation des grands marins qui ont, à l’époque, conquis les territoires nouvelles (de nouveaux territoires) et, en les abandonnant trop vite, (sont) devenus des loyal (de loyaux) travailleurs, ouvriers de (à) bon marché dans ce morceau isolé du quelque continent errant.

L’exception de la scène ordinaire quotidienne font les Grands Gars. On ne les voit pas tout le temps, bien sûr, mais on sait où et avec qui ils s’assoient dans le bureau et où et avec qui ils s’assoient dans le restaurant. Expérimentés dans leur travail aussi bien que dans leur jeu, ils sortent lentement du bureau, an laissant là tous les problèmes de la journée. Professionnellement tranquilles et socialement adaptés. On sait dans lequel restaurant ils entrent, on sait quoi (ce qu’)ils mangent sans regarder le menu. Ils boivent le meilleur vin, ou l’un de(s) plus chèrs, au moins. C’est facile de les reconnaitre par les shorts, les chaussures Dockers et le comportement détendu, tant (tellement) typique pour (chez) les gens sûrs de sois (d’eux) mêmes, de ses (leur) choix et de son (leur) mode de vivre. Ils ne parlent pas beaucoup, ils écoutent et ils rirent fortement, en profitant de leur importance. Après la troisième bouteille, ils se lèvent comme (si) elle était la première et, an souriant, ils partent de la scène publique. Ils feront du golf, ils feront du (de la) voile, ils s’approprieront des sièges première classe du vol à New York, Londres, ou Zurich. Leur confiance n’est pas seulement l’apparence, c’est une force qui durera jusqu’à la foi aux eux-même et jusqu’à l’assurance contre touts les catastrophes humaines est plus grandes que la foi en Dieu.             

L’industrie de (la) réassurance est venue sur l’ile au debout des années soixante-dix du siècle dernière. Pendant quelques années elle rendait (faisait) bon ménage avec le tourisme haut de gamme qui, à l’époque, (y avait) aussi avait y une forte présence. On venait (autant) pour le soleil, les plages et l’océan, pour la touche des Caraïbes sans la pauvreté caribéenne autant que pour faire des nouveaux contrats nouveaux et pour le gros profit (l’appât du gain). Le paradis, mais aussi le paradis fiscal. Les affaires grandissaient et, avec chaque nouvelle compagnie de réassurance, les citoyens devenaient plus riches et plus sûr de la richesse de son (leur) petite île. Doucement, les anciens fermiers et les ouvriers portuaires devenaient l(d)es entrepreneurs, les anciens serveurs devenaient l(d)es gérants des hôtels et les héritants des colonialistes devenaient les hommes des affaires. Ils (Eux) tous devenaient les propriétaires et la haute puissance intellectuelle principalement, venait d’étranger. En cherchant leur exil économique les entreprises de réassurance cherchaient et emmenaient les professionnels pour construire les modèles mathématiques contre les différentes humaines catastrophes. Dans les vagues  successives on venaient les plus forts (la crème de la crème des) économistes, financiers, mathématiciens, physiciens et les autres experts. Probablement, tellement isolées et exempts d’impôt, ils étaient capables de penser encore mieux comment  nous protéger des catastrophes.   

La petite île et la grande industrie entraient dans la (en) symbiose l’une avec l’autre. Avec la croissance de réassurance il y avait besoin (fallait) d’ encore plus confort qu’avant dans la vie insulaire. Le grand confort avec la petite dose du prestige était obligatoire pour les femmes des exécutives (cadres) afin de partir leur grandes maisons américaines et pour venir au ce petit morceau de terre isolé. Outre que la grande maison familial on attendait une petite maison d’hôte. Les deux avec un vue sur l’océan, bien sûr. Et, un grand jardin privé pour amuser tous ceux dont (les) mots comptent. Puis, le bateau. Et le piscine, pour la grande chaleur, pour l’hiver humide, ou simplement, pour la convenance. Avec chaque nouveau meter carré de construction, le prix de la convenance était plus élevé.

Dans le paradis où tout a son prix haut (élevé), les insulaires, fatigués du soleil et de la chaleur, ont compris que c’était seulement bon d’être le patron, ou le propriétaire. Pour tout de reste, pleins de désire pour le soleil et l’océan, entre le tourisme et la réassurance, protégés par la couronne de La Mère Britannique, il y avait nous. Les Autres.